הראיון נקבע בהצלחה!

ברוך השם, הראיון שלך עם הנהלת סמינר בית חנה צפת, נקבע בהצלחה.

בכך השלמת את הליך הרישום באתר.

הפגישה תתקיים במשרדי הנהלת סמינר בית חנה בצפת.

אנא הביאי אתך לפגישה:

  • שתי תמונות פספורט.
  • העתק טופס הרישום שקיבלת בדוא”ל והמסמכים המצורפים.

בהצלחה.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה