יצירת קשר

אלפון

ראשי 0732-550-330

מזכירות ז-ח
טלפון: 073-2550-322  |  דוא”ל:  mazkira7-8@beitchana.org

מזכירות ט-י
טלפון: 073-2550-324  |  דוא”ל:  Mazkira9-10@beitchana.org

מזכירות יא-יב
טלפון: 073-2550-326  |  דוא”ל:    mazal@beitchana.org

מזכירת מנהלת בית הספר
טלפון: 073-2550-320  |  דוא”ל:      ilana@beitchana.org

טופס ליצירת קשר ישיר

פרטי המוסד

בית חנה, ת.ד. 6217, 222 רח’ זלמן שזר, צפת 13410
טל (מרכזנית) 04-6999-640 פקס: 04-6920-831
פניות כלליות: beitchana@beitchana.org
 

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה