יצירת קשר

אלפון

ראשי 0732-550-330

מזכירות ז-ח
טלפון: 073-2550-322  |  דוא”ל:  mazkira7-8@beitchana.org

מזכירות ט-י
טלפון: 073-2550-324  |  דוא”ל:  mazkira9-10@beitchana.org

מזכירות יא-יב
טלפון: 073-2550-326  |  דוא”ל:    mazal@beitchana.org

מזכירת מנהלת בית הספר
טלפון: 073-2550-320  |  דוא”ל:      ilana@beitchana.org

טופס ליצירת קשר ישיר

פרטי המוסד

בית חנה, ת.ד. 6217, 222 רח’ זלמן שזר, צפת 13410
טל (מרכזנית) 04-6999-640 פקס: 04-6920-831
פניות כלליות: beitchana@beitchana.org
 

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה