תשלומי הורים בית ספר

שימו לב:
1. לאחיות ינתן 10% הנחה רק במידה והתשלום לכל האחיות מתבצע בהסדר בפעם אחד. (ניתן לשלם בתשלומים )
2. ניתן לכלול בתשלומי ההורים את הטיולים ולקבל הנחה משמעותית בתשלום על טיולים.
מי שמשלם באופן נפרד לפני כל טיול ישלם מחיר מלא על הטיול.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה