תשלומי הורים סמינר

שימו לב:
1. לאחיות ינתן 10% הנחה רק במידה והתשלום לכל האחיות מתבצע בהסדר בפעם אחד. (ניתן לשלם בתשלומים )
2. ניתן לכלול בתשלומי ההורים את הטיולים ולקבל הנחה משמעותית בתשלום על טיולים.
מי שמשלם באופן נפרד לפני כל טיול ישלם מחיר מלא על הטיול.

התלמידה מכיתה/שכבה

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה