יצירת קשר

אלפון

טלפון ראשי: 0732-550-350

דוא”ל: misradpnimiya@beitchana.org

טופס ליצירת קשר ישיר

פרטי המוסד

בית חנה, ת.ד. 6217, 222 רח’ זלמן שזר, צפת 13410
טל (מרכזנית) 04-6999-640 פקס: 04-6920-831
פניות כלליות: beitchana@beitchana.org
 

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה