רישום לבית הספר

הורים יקרים, שלום וברכה!
 

הננו שמחים על התעניינותכם בבית חנה, כמקום לימוד עבור בתכם לשנת הלימודים הבאה.

בנות השייכות לתוכנית “בנות השלוחים – נעלה”לחצו כאן

בנות הנרשמות לכיתות ז'-ח'

1. טופס הרישום

כשלב ראשון בתהליך הרישום נבקשכם למלא בדייקנות את הפרטים שבטופס המקוון 
וכן להעלות בו סריקה של הקבצים הנדרשים.
הטופס ייבדק רק לאחר העלאת כל הקבצים.
 
לנוחיותכם, רשימת הקבצים הנדרשים:                                                               
  • צילום תעודות הזהות + הספח בו מופיעים כל פרטי הילדים – של כל אחד מההורים
  • תמונה של התלמידה
  • צילום גיליון ציונים של השנה הנוכחית (צריכה להעלות רק בת שלא לומדת באור מנחם)
  • אישור בריאות מרופא המשפחה. במידה ולא תצרפו בטופס באופן מקוון, עליכם להביא לראיון.
  • אבחונים, דיווחים וכל מסמך כתוב רלוונטי בקשר לתלמידה – נא להביא לראיון.
לכניסה לטופס לחצו כאן
 

3. דמי רישום

לאחר קביעת זמן הראיון יש לשלם באופן מקוון 50₪ דמי רישום,

על מנת שתאריך הראיון ישמר לכם.

2. ראיון

לאחר מילוי הטפסים ושליחת כל הנדרש, יוצג בפניכם לוח זמנים לקביעת ראיון עם היועצת ורכזת השכבה.
נא בחרו את התאריך והשעה המתאים לכם.

4. מבחן

ייקבע תאריך למבחנים במקצועות היסוד בתיאום עם ביה”ס אור מנחם.

 

לתיאום ולכל שאלה ניתן לפנות למזכירת השכבה
בטלפון 073-2550322  או בדוא”ל:  mazkira7-8@beitchana.org

רישום משולב לבית הספר ופנימי'ה

טופס זה מהווה רישום הן לבית הספר והן לפנימי'ה אין צורך במילוי טופס נפרד. לרישום ללא פנימיה גללו להמשך העמוד.

1. טופס הרישום

כשלב ראשון בתהליך הרישום נבקשכם למלא בדייקנות את הפרטים שבטופס המקוון 
וכן להעלות בו סריקה של הקבצים הנדרשים.
הטופס ייבדק רק לאחר העלאת כל הקבצים.
 
לנוחיותכם, רשימת הקבצים שיידרשו בטופס:                                                               
• צילום תעודות זהות + הספח בו מופיעים כל פרטי הילדים – של כל אחד מההורים
• אישור בריאות מרופא המשפחה
• צילום גיליון ציונים של השנה הנוכחית ושל שנה שעברה
• אבחונים, דיווחים וכל מסמך כתוב בקשר לתלמידה.
אנא כתבו לנו באם עברה ועדת השמה.
• תמונה של התלמידה
• תמונה משפחתית 
 
לכניסה לטופס לחצו כאן

3. מבחן

לאחר מילוי הטפסים ושליחת כל הנדרש, 

בתכם תוכל להגיע למבחן.

לבירורים בנוגע למבחן ניתן לפנות למזכירת השכבה,
בטלפון 0732-550324 
או בדוא”ל:  Mazkira9-10@beitchana.org 
 
 

2. טופס מחנכת

ישלח לכתובת הדוא”ל שלה, אותה תתבקשו לציין בטופס הרישום.

4. דמי רישום ויצירת קשר

למבחן יש להביא דמי רישום בסך 50 ₪
(עבור טיפול ברישום התלמידה + מבדק יכולת)
 
לתיאום ולכל שאלה בנוגע לרישום ניתן לפנות לרכזת הרישום בלומי לנדא
בטלפון: 0527707006
או בדוא”ל:  misradpnimiya@beitchana.org
 
רק לאחר הרישום המקוון והמבחן, נהיה אתכם בקשר לגבי זימון לראיון.
 
הליך זה הינו לרישום משולב הן לבית הספר והן לפנימי’ה 
 

בנות הנרשמות לכיתה ט' ומעלה - ללא פנימיה

בנות המעוניינות בפנימיה נרשמות בטופס המופיע למעלה

1. טופס הרישום

כשלב ראשון בתהליך הרישום נבקשכם למלא בדייקנות את הפרטים שבטופס המקוון 
וכן להעלות בו סריקה של הקבצים הנדרשים.
הטופס ייבדק רק לאחר העלאת כל הקבצים.
 
לנוחיותכם, רשימת הקבצים שיידרשו בטופס:                                                               
• צילום תעודות הזהות + הספח בו מופיעים כל פרטי הילדים – של כל אחד מההורים
• אישור בריאות מרופא המשפחה
• צילום גיליון ציונים של השנה הנוכחית ושל שנה שעברה
• אבחונים, דיווחים וכל מסמך כתוב בקשר לתלמידה
• תמונה של התלמידה
• תמונה משפחתית 
 
לכניסה לטופס לחצו כאן

3. מבחן

לאחר מילוי הטפסים ושליחת כל הנדרש, 
בתכם תוכל להגיע למבחן. תאריך למבחן ייקבע בהקדם.
יש לתאם עם המזכירה את ההגעה למבחן.

2. טופס מחנכת

ישלח לכתובת הדוא”ל שלה, אותה תתבקשו לציין בטופס הרישום.

4. דמי רישום ויצירת קשר

למבחן יש להביא דמי רישום בסך 50 ₪
(עבור טיפול ברישום התלמידה + מבדק יכולת)
 
לתיאום ולכל שאלה ניתן לפנות למזכירה צביה דורון
בטלפון 073-2550324 
או בדוא”ל:  Mazkira9-10@beitchana.org 
 
רק לאחר הרישום המקוון והמבחן, נהיה אתכם בקשר לגבי זימון לראיון.

בכבוד רב ובברכה,

בית חנה

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה