הרישום לשנה”ל תשפ”ב מסלול ישראליות הסתיים

הרישום שנה”ל תשפ”ג, יפתח בעזרת השם במהלך חורף תשפ”ב

 
לבירורים  ניתן לפנות בדוא”ל neta@beitchana.org
בעניין  תשלום, יש לפנות לגב’ אסתי מינצברג בטלפון 073-2550307.  (בימים א-ה בשעות 9:00-15:00) או בדוא”ל stm@beitchana.org

הליך הרישום

מסלול ההוראה בסמינר בית חנה צפת, הינו שלוחה של מכללת בית רבקה. הליך הרישום מתבצע בחלקו מול מכללת האם ‘מכללת בית רבקה’, וחלקו מול השלוחה.

חלק א: הרישום הכללי למכללת בית רבקה

מילוי והגשת טפסי רישום של המכללה, דרך אתר המכללה עד לתאריך ב’ בניסן או עד למועד הראיונות עם הנהלת המכללה (המוקדם מבניהם). מלבד דמי הרישום.

כל תלמידה חייבת לעבור ראיון עם הנהלת מכללת בית רבקה – כפר חב”ד, ראיונות אלה מתבצעים במסגרת בית הספר בו את לומדת כעת. 

חלק ב: הרישום לשלוחה לצפת

תהליך הרישום בשלוחה, כולל שני שלבים:

  • מילוי טופס מקוון של השלוחה בצירוף המסמכים הנדרשים
  • קיום ראיון עם הנהלת השלוחה

הרישום כרוך בתשלום דמי רישום המתעדכנים מידי שנה

מילוי טפסים ותשלום באתר

התהליך המקוון כולל שלשה שלבים, שיש לעשותם יחד:

א. מילוי טופס רישום המקוון,  במהלכו תידרשי להעלות את המסמכים הבאים:  

  1. צילום – אישור ציון פסיכומטרי (אם נבחנת, וברשותך ציון).
  2. צילום –  כל ציוני הבגרות מכיתות י, יא, יב.
  3. צילום – תעודות כתות י, יא, (ומחצית ראשונה של כתה יב – אם כבר קיבלת).
  4. צילום ת.ז.
  5. תמונה צבעונית

את המסמכים יש  לסרוק בצורה ברורה.

שימי לב, ללא העלאת כל המסמכים הנ”ל, לא תוכלי להשלים את מילוי טופס הרישום!

ב. מייד לאחר מכן תופני להזמנת מועד לראיון עם הנהלת השלוחה.  בעת הראיון, תתבקש המועמדת לחזור דבר תורה קצר (שתי דקות).

ג. לאחר קביעת הזמן לראיון תועברי לתשלום  דמי רישום.

 

הנהלת השלוחה תודיע בדוא”ל את החלטתה, אי”ה, במהלך חודש תמוז.

 

כל בירור בענייני רישום, יש להפנות למזכירה נטע תחי’ ברדה בטלפון 073-255-0374, או בדוא”ל neta@beitchana.org

יהי רצון מהשם יתברך שנהיה כולנו מוכנים ועומדים בשורה הראשונה לקבל פני משיח, בב"א.

ברכת הצלחה, מזכירות הסמינר

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה