סמינר

מקדמה תשפ”ב –  שנה א’
מקדמה תשפ”ב – שנה ב’

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה