יצירת קשר

אלפון

פניות כלליות:  beitchana@beitchana.orgהנהלת המוסד

מנכ”ל – הרב רסקין
טלפון: 073-2550-302  |   דוא”ל: Raskin@beitchana.org
סמנכ”ל – הרב חדד:
טלפון: 073-2550-310  |   דוא”ל: Avi@beitchana.org
גזברית ראשית – הגב’ לאה פרידמן:
טלפון: 073-2550-306  |   דוא”ל: Finance@beitchana.orgבית הספר העל יסודי
טלפון ראשי: 073-2550-300

מזכירות ז’-ח’ – גב’ מרים גוריון
טלפון: 073-2550-322  |   דוא”ל: mazkira7-8@beitchana.org
מזכירות ט’-י’ – גב’ צבי’ה דורון
טלפון: 073-2550-324  |   דוא”ל: Mazkira9-10@beitchana.org
מזכירות י”א-י”ב – גב’ מזל פריד
טלפון: 073-2550-326  |   דוא”ל: mazal@beitchana.org
מזכירת מנהלת בית הספר – גב’ אילנה נחמי’ה-כהן
טלפון: 073-2550-320  |   דוא”ל: ilana@beitchana.orgסמינר
טלפון ראשי 073-2550-370

מנהל – הרב חיטריק:
טלפון: 073-2550-371  |   דוא”ל: Seminar@beitchana.org
הרבנית חיטריק:
דוא”ל: Eematzfat@gmail.com
סגנית מנהל – גב′ מור יוסף:
טלפון:
073-2550-372  |   דוא”ל Moryosef@beitchana.org מחלקת כספים

תשלומי הורים ז’-י”ב  – גב’ רובינשטיין: Adina@beitchana.org
מכללת בית רבקה, סניף צפת  – גב’ מינצברג: Stm@beitchana.org
תשלומי הורים סמינר חו”ל  – גב’ פרידמן: Finance@beitchana.orgפנימיה
משרד פנימיה: 073-2550-342 

מנהלת פנימיה  – גב’ חדד:  Keren@beitchana.orgתוכנית בנות השלוחים
רכזת נעלה – גב′ גרוזמן
טלפון: 052-426-7286  |  דוא”ל: Bassie@beitchana.orgמטבח
מנהל ר’ יוחנן שלג
טלפון: 073-255-0395  |  דוא”ל: Mitbach@beitchana.org

טופס מהיר ליצירת קשר ישיר

פרטי המוסד

בית חנה, ת.ד. 6217, רח’ זלמן שזר 770, צפת 1324142
טלפון: 0732-550-300
פניות כלליות: beitchana@beitchana.org
 

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה