יצירת קשר

אלפון

פניות כלליות:  beitchana@beitchana.orgהנהלת המוסד

מנכ”ל – הרב שלמה רסקין
טלפון: 073-2550-302  |   דוא”ל: Raskin@beitchana.org
סמנכ”ל – הרב אבי חדד:
טלפון: 073-2550-310  |   דוא”ל: Avi@beitchana.org
גזברית ראשית – הגב’ לאה פרידמן:
טלפון: 073-2550-306  |   דוא”ל: Finance@beitchana.orgבית הספר העל יסודי
טלפון ראשי: 073-2550-300

מזכירות ז’-ח’ – גב’ מרים גוריון
טלפון: 073-2550-322  |   דוא”ל: mazkira7-8@beitchana.org
מזכירות ט’-י’ – גב’ מירב ינאי
טלפון: 073-2550-324  |   דוא”ל: Mazkira9-10@beitchana.org
מזכירות י”א-י”ב – גב’ מזל פריד
טלפון: 073-2550-326  |   דוא”ל: mazal@beitchana.org
מזכירת מנהלת בית הספר – גב’ אילנה נחמי’ה-כהן
טלפון: 073-2550-320  |   דוא”ל: ilana@beitchana.orgסמינר
טלפון ראשי 073-2550-370

מנהל – הרב יוסף יצחק חיטריק:
טלפון: 073-2550-371  |   דוא”ל: Seminar@beitchana.org
הרבנית רחל חיטריק:
דוא”ל: Eematzfat@gmail.com
סגנית מנהל – גב′ חני מור יוסף:
טלפון:
073-2550-372  |   דוא”ל Moryosef@beitchana.org מחלקת כספים

תשלומי הורים ז’-י”ב  – גב’ עדינה רובינשטיין: Adina@beitchana.org
מכללת בית רבקה, סניף צפת  – גב’ אסתי מינצברג: Stm@beitchana.org
תשלומי הורים סמינר חו”ל  – גב’ לאה פרידמן: Finance@beitchana.orgפנימיה
משרד פנימיה: 073-2550-342 

מנהלת פנימיה  – גב’ קרן חדד:  Keren@beitchana.orgתוכנית בנות השלוחים
רכזת נעלה – גב′ בסי גרוזמן
טלפון: 052-426-7286  |  דוא”ל: Bassie@beitchana.orgמטבח
מנהל ר’ ישראל מלכה
טלפון: 073-255-0395  |  דוא”ל: Mitbach@beitchana.org

טופס מהיר ליצירת קשר ישיר

פרטי המוסד

בית חנה, ת.ד. 6217, רח’ זלמן שזר 770, צפת 1324142
טלפון: 0732-550-300
פניות כלליות: beitchana@beitchana.org
 

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה