הורים יקרים, שלום וברכה!
 

הננו שמחים על התעניינותכם בבית חנה, כמקום לימוד עבור בתכם לשנת הלימודים הבאה. הרישום לפנימי’ה ולבית הספר נעשה יחד.