מוסד בית חנה צפת על כל מחלקותיו, נותן שירותים שונים לתלמידותיו.

מדיניות אספקת השירות – השירות ניתן לעיתים מיד או עד 3 ימי עסקים.

כאשר מדובר בשירות מאוחר מ3 ימי עסקים, הדבר מצוין על גבי המוצר.

1. המוסד ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר.

2. רכישות באתר מיועדים להורים ולתלמידות מגיל 18 ומעלה.

3. נוהל ההחזרים עפ”י נהלי רשם העמותות ונהלי משרד החינוך.

4. ההחזרים בגין שירות שנקנה באתר יעשה מול גזברות המוסד במספר 04-6999640.

5. פרטיות – המוסד רשאי להשתמש בפרטי הרוכשים באתר לצרכי תקשורת עם הרוכשים ותיעוד פנימי.

בברכה,
צוות בית חנה.

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה