יצירת קשר

אלפון

ראשי 0732-550-370

מנהל – הרב חיטריק: Seminar@beitchana.org
הרבנית חיטריק: Eematzfat@gmail.com
סגנית מנהל – גב′ מוריוסף: Moryosef@beitchana.org 

תשלומי הורים

בנות מארה”ק (שלוחת בית רבקה, סניף צפת)
גב’ מינצברג:
Stm@beitchana.org  |  טלפון: 073-2550-307

מסלול חו”ל
גב’ פרידמן: Finance@beitchana.org  |  טלפון:
073-2550-306

טופס ליצירת קשר ישיר

פרטי המוסד

בית חנה, ת.ד. 6217, 222 רח’ זלמן שזר, צפת 13410
טל (מרכזנית) 04-6999-640 פקס: 04-6920-831
פניות כלליות: beitchana@beitchana.org
 

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה