תשלום שכירות דירות לפסח תשפ”ג

1,500.00

לאחר רישום אצל גב’ דהאן 054-6785741

כניסה ביום רביעי י”ד ניסן

יציאה ביום רביעי בלילה, כ”א ניסן