אנא בחרי זמן לאסיפת הורים עם המחנכת של ביתך, גב' מיכל אהרון

אסיפת ההורים תתקיים בטלפון עם המחנכת.

Available Appointments on 04/01/2021

There are no appointment time slots available for this day.

Available Appointments on 06/01/2021

There are no appointment time slots available for this day.