אנא בחרי זמן לאסיפת הורים עם המחנכת של ביתך, גב’ מיכל אהרון

Available Appointments on 24/05/2022

כ\"ג אייר  16:000 spaces available
כ\"ג אייר  16:100 spaces available
כ\"ג אייר  16:200 spaces available
כ\"ג אייר  16:300 spaces available
כ\"ג אייר  16:400 spaces available
כ\"ג אייר  16:500 spaces available
כ\"ג אייר  17:000 spaces available
כ\"ג אייר  17:100 spaces available
כ\"ג אייר  17:200 spaces available
כ\"ג אייר  17:300 spaces available
כ\"ג אייר  17:400 spaces available
כ\"ג אייר  17:500 spaces available
כג אייר  18:000 spaces available
כג אייר  18:100 spaces available
כג אייר  18:200 spaces available