אנא בחרי זמן לאסיפת הורים עם המחנכת של ביתך, גב’ ביני שפרינגר

Available Appointments on 24/05/2022

כ\"ג אייר  15:000 spaces available
כ\"ג אייר  15:100 spaces available
כ\"ג אייר  15:200 spaces available
כ\"ג אייר  15:300 spaces available
כ\"ג אייר  15:401 space available
כ\"ג אייר  15:500 spaces available
כ\"ג אייר  16:000 spaces available
כ\"ג אייר  16:100 spaces available
כ\"ג אייר  16:200 spaces available
כ\"ג אייר  16:301 space available
כ\"ג אייר  16:400 spaces available
כ\"ג אייר  16:501 space available
כ\"ג אייר  17:000 spaces available
כ\"ג אייר  17:100 spaces available
כ\"ג אייר  17:201 space available
כ\"ג אייר  17:301 space available
כ\"ג אייר  17:401 space available
כ\"ג אייר  17:501 space available