אודות הסמינר

הסמינר

סמינר 'בית חנה' הוקם כפתרון המשך למסיימות בית הספר, אך הפך עד מהרה לאבן שואבת למאות תלמידות הנוהרות אליו מכל רחבי העולם.

מכל העולם

בסמינר, בראשו עומד הרב יוסף יצחק חיטריק – משלוחי הרבי לארץ הקודש, ואיש חינוך מפורסם –  לומדות – נכון לשנת תש"פ –  קרוב לארבע מאות בנות, מכל רחבי הארץ והעולם, המעצבות את אישיותן החסידית והרוחנית.

שליחות

רבות מבוגרות הסמינר יצאו בשליחות קדשו של הרבי, להכנת העולם לגאולה.

רבות מהן בעמדות בכירות של חינוך והשפעה, בכל רחבי הגלובוס.