רישום לסמינר

seminary registration – chul program

 רישום בנות ישראליות

ההרשמה לסמינר בית חנה,  מסלול ישראליות,  תפתח במהלך חודש טבת

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה