רישום לסמינר

seminary registration – chul program

 רישום בנות ישראליות

ההרשמה לסמינר בית חנה,  מסלול ישראליות,  תפתח במהלך חודש טבת