הרישום לשנה"ל תשפ"ב מסלול ישראליות הסתיים

הרישום שנה"ל תשפ"ג, יפתח בעזרת השם במהלך חורף תשפ"ב

 
לבירורים  ניתן לפנות בדוא"ל neta@beitchana.org
בעניין  תשלום, יש לפנות לגב' אסתי מינצברג בטלפון 073-2550307.  (בימים א-ה בשעות 9:00-15:00) או בדוא"ל stm@beitchana.org

הליך הרישום

מסלול ההוראה בסמינר בית חנה צפת, הינו שלוחה של מכללת בית רבקה. הליך הרישום מתבצע בחלקו מול מכללת האם 'מכללת בית רבקה', וחלקו מול השלוחה.

חלק א: הרישום הכללי למכללת בית רבקה

עלייך למלאות את כל הטפסים הנדרשים מטעם מכללת בית רבקה – מכללת האם, ולשגרם ישירות למכללת האם, כמפורט בדפי המידע של המכללה, שבערכת הרישום שקיבלתם. מלבד דמי הרישום.

כל תלמידה חייבת לעבור ראיון עם הנהלת מכללת בית רבקה – כפר חב"ד, ראיונות אלה מתבצעים במסגרת בית הספר בו את לומדת כעת. כמפורט  בדפי המידע.

חלק ב: הרישום לשלוחה לצפת

תהליך הרישום בשלוחה, כולל שני שלבים:

  • מילוי טופס מקוון של השלוחה
  • קיום ראיון עם הנהלת השלוחה

הרישום כרוך בתשלום דמי רישום המתעדכנים מידי שנה

מילוי טפסים ותשלום באתר

התהליך המקוון כולל שלשה שלבים, שיש לעשותם יחד:

א. מילוי טופס רישום המקוון,  במהלכו תידרשי להעלות את המסמכים הבאים:  

  1. צילום – אישור ציון פסיכומטרי (אם נבחנת, וברשותך ציון).
  2. צילום –  כל ציוני הבגרות מכיתות י, יא, יב.
  3. צילום – תעודות כתות י, יא, (ומחצית ראשונה של כתה יב – אם כבר קיבלת).
  4. צילום ת.ז.
  5. תמונה צבעונית

את המסמכים יש  לסרוק בצורה ברורה.

שימי לב, ללא העלאת כל המסמכים הנ"ל, לא תוכלי להשלים את מילוי טופס הרישום!

ב. מייד לאחר מכן תופני להזמנת מועד לראיון עם הנהלת השלוחה. הראיונות יתקיימו, בימי ראשון בין התאריכים כ"ט ניסן-י"ב סיוון, בשלוחת המכללה בצפת. בעת הראיון, תתבקש המועמדת לחזור דבר תורה קצר (שתי דקות).

ג. לאחר קביעת הזמן לראיון תועברי לתשלום  דמי רישום.

כל התהליך הנ"ל יש לבצע בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום שני כ"ג בניסן.

 

הנהלת השלוחה תודיע בדוא"ל את החלטתה, אי"ה, במהלך חודש תמוז.

 

כל בירור בענייני רישום, יש להפנות למזכירה נטע תחי' ברדה בטלפון 073-255-0374, או בדוא"ל neta@beitchana.org

יהי רצון מהשם יתברך שנהיה כולנו מוכנים ועומדים בשורה הראשונה לקבל פני משיח, בב"א.

ברכת הצלחה, מזכירות הסמינר