מידע על הליך ותנאי ההרשמה למסלול ישראליות
מכללת בית רבקה – שלוחה צפת

קהל היעד

המכללה קולטת בוגרות תיכוני חב”ד המעוניינות לחוות לימודי הוראה, באווירה חסידית, חווייתית משפחתית, ובתנאי מגורים.

השלוחה בצפת, הינה חלק אינטגראלי ממכללת האם – ‘מכללת בית רבקה’ שבכפר חב”ד.

הנהגה חסידית

תלבושת חסידית, מחשבה חסידית, והנהגה חסידית  – הן נר לרגלינו.

אנו בטוחים כי תלמידה מגיעה לסמינר, עם רצון וחשק להשתנות, להשתפר ולהתעלות, לחזק את רמת החסידיש’קייט ויראת שמים, על כן עליה לראות בסמינר את ההזדמנות לעצב את דמותה החסידית, אורח חייה, ולחזק את קשר הפנימי והאמיתי לרבי.
התלמידה אמורה להתייחס ברגישות יתר לכל מה שנדרש מתלמידה חסידית.
הסברים והצדקות כי “לא ידעתי”, “לא אמרו לי”, מעידים על אי רגישות למצופה מתלמידה חב”דית.
מעידה, ח”ו, לו גם הקלה ביותר בהנהגה חסידית, עלולה לאלץ את ההנהלה לסיים את שהותה של התלמידה בשלוחה, ללא כל התראה נוספת.
תלמידה המתקבלת לשלוחה, מודעת מראש על הוראת בית דין רבני חב”ד כי כל תלמידה חייבת לשאת רק מכשיר סלולארי מסונן. בתחילת השנה תגיש כל תלמידה את המכשיר שלה למזכירות לצורך בקרת הסינון.
קיימת מערכת ענפה של פעילויות וחוויות במשך שנת הלימודים. נוכחות התלמידות בפעילויות אלו הן בבחינת ‘זכות’. התלמידות תשתתפנה בכל אירוע, ולפעמים אף תתבקשנה להיות היוזמות והמארגנות.
‘שבת סמינר’ – תתקיים אחת לחודש, התוועדויות – אחת לשבוע וביומא דפגרא חב”דיים.
תוכניות הווי חסידי, שיעורי רשימות ודבר מלכות – אחת לשבוע בערב, מסיבות ראש חודש, טיולים וערבי גיבוש. אלו הן חלק אינטגראלי של חיי השלוחה.
פעילויות אלו מיועדות לכלל התלמידות הן אקסטרניות, והן תלמידות המגורים.

תנאי הקבלה

על פי הנחיות משרד החינוך והנהלת המכללה – תנאי קבלה הם:

מסלול א’: אפשרות קבלה על סמך ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי

נדרש ציון משולב 540. שקלול הציון המשולב יערך לפי ההרכב הבא: 50% ציוני הממוצע של ציוני הבגרות; 50% ציון הפסיכומטרי.

מסלול ב’: אפשרות קבלה על סמך תעודת בגרות ‘איכותית’

 ניתן להתקבל ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי,

בכפוף לתנאים הבאים:
מסלול גננות, למסלול לביה”ס היסודי (התמחויות תושב”ע/כוללת, תושב”ע/מתמטיקה):
• 4-5 יח”ל אנגלית
• 5 יח”ל במקצוע מוגבר
• ממוצע בגרות 92 ומעלה.


למסלול חינוך מיוחד, חינוך בלתי פורמלי, תנ”ך ומדעים:
• 4-5 יח”ל אנגלית
• 5 יח”ל במקצוע מוגבר
• ממוצע בגרות 100 ומעלה.

למסלול חט”ב התמחות אנגלית:
• 5 יח”ל אנגלית
• 5 יח”ל במקצוע מוגבר
• ממוצע בגרות 100 ומעלה.

למסלול חט”ב בהתמחויות מתמטיקה:
• 4-5 יח”ל אנגלית
• 5 יח”ל במתמטיקה
• ממוצע בגרות 100 ומעלה.

כידוע, ציוני הבגרות הסופיים מתקבלים רק לאחר החגים (ובגין כך – החישוב הסופי של ציון המשוקלל מתעכב).
לכן, תלמידות שאין להן סבירות גבוהה להשגת ממוצע 95 (92 הציון הנדרש בבגרות למסלולים גיל-הרך ויסוד + 3 נקודות מקדם ביטחון), או שאין להן 100 בממוצע הבגרות או ציון משולב 540 למסלולים חינוך מיוחד, חינוך בלתי פורמלי ותנ”ך, או שאין להן ארבע יחידות בגרות באנגלית – לא תתקבלנה לראיון, ולכן נבקשן שלא להגיש מועמדות.
מועד מבחן פסיכומטרי הבא יתקיים ביום רביעי כח’ סיון , וסיום מועד ההרשמה הוא ביום רביעי ז’ אייר.  לפרטים כנסו לאתר nite.org.il .
מאחר והנהלת השלוחה מעוניינת להחליט אודות קבלת התלמידות בתחילת פגרת הקיץ (וכן התלמידות המועמדות מבקשות אף הן לקבל תשובה מהירה אודות קבלתן לשלוחה), תלמידה שיש לה ציון נמוך/גבולי בממוצע הבגרויות, לא נוכל להסתמך על ציון מבחן הפסיכומטרי המתקיים בחודש תמוז, ובוודאי שלא על המבחן פסיכומטרי המתקיים בחודש אלול.
לא תתקבלנה תלמידות בסטטוס ‘תלמידה שלא מן המניין’. משום כך, אם אין לתלמידה את תנאי הקבלה הנ”ל, לא יהא ניתן לקבוע מועד לראיון.

קיימת מכסה מוגבלת של תלמידות המתקבלות בשלוחה בצפת. הקבלה תהיה על פי:
• בדיקת התאמה של התלמידה לאווירת החסידית ויראת שמים בסמינר.
• בדיקת התאמה של התלמידה לתקנון צניעות.
• בדיקת התאמתה לתנאי המגורים.
• בדיקת התאמתה להוראה.
• רמת ‘ציון המשולב’.
• ראיון אישי

 לימודי התמחות

התמחות תנ”ך, חינוך מיוחד, חינוך בלתי פורמלי ומדעים, וכן התמחות הוראה מתקנת ומשאבי למידה במסלול יסוד, הינן ‘דו-חוגי’, כלומר שתי התמחויות. התמחות אחת בכפר חב”ד (בימי ראשון), והשנייה (תושב”ע) בצפת במשך השבוע.
התמחויות אנגלית, מתמטיקה, בחט”ב, הינן התמחויות ‘חד-חוגי’, כלומר התמחות אחת מורחבת. הן נלמדות בשלושה ימי לימודים בכפר חב”ד.
אי לכך:

1. התמחות אנגלית – קיים הסדר מיוחד המאפשר לימודים בצפת יחד עם לימודי אנגלית. במידה ותלמידה מעוניינת להירשם להתמחות זו, היא חייבת לקבל על עצמה את כל התנאים שבהסדר, שיפורטו לתלמידה בעת הריאיון.

2. התמחות מתמטיקה חט”ב – פתיחת המגמה בצפת מותנית ב- 20 נרשמות. יתקיימו קורסי קיץ שהינם חובה. חלק מקורסי ההתמחות יתקיימו מעבר למערכת הרגילה.

כל תלמידה חייבת לגשת למבדק התאמה למסלול/להתמחות. המבדקים נערכים ע”י מזכירות התיכונים. ההחלטה להתקבל להתמחות כלשהי – הינה בידי רכזת המגמה שבכפר.

 

תנאי הקבלה לשלוחה בצפת

לסמינר בית חנה צפת מתקבלות רק תלמידות המבקשות לקבוע את עתידן בשליחות חינוכית ולסיים את כל שנות הלימוד עד לקבלת התואר. תלמידה שאיננה מעוניינת לרכוש את מקצוע ההוראה, ומעוניינת ללמוד רק שנה אחת בלבד ואינה רואה את עתידה כמורה בישראל, לא מתאימה למסלול זה.
הלימודים מתקיימים בצפת בימים שני עד חמישי. לימודי ההתמחות – נלמדים ביום ראשון בכפר חב”ד.
קיים מערך הסעות מסובסד מצפת למכללה בכפ”ח וחזור לצפת בסיום הלימודים.

מערך הלימודים

מאחר והסמינר בצפת בנוי בעיקר על בסיס תלמידות המתגוררות במגורי הסמינר, קיימים לפעמים, הבדלים משמעותיים בין מערכת הלימודים במכללה בכפ”ח לבין המערכת בצפת.
לוח השנה בצפת – שונה. לדוגמה – ישנם ימי לימוד בצפת, שהם ימי פגרה בכפר חב”ד, וכן ההיפך. ישנם, מספר קורסים נוספים הנלמדים בצפת. לפעמים קיימים אף הבדלים בדרישות חובות הקורסים ומבחני הבקיאות.
חשוב אף לשים לב, למשמעות המרחק של צפת למרכז הארץ. על הנרשמת לשלוחה בצפת לקחת בחשבון כי תצטרך לפעמים לוותר על חתונה של חברה או שכנה, בגין המרחק. לדוגמה, לא יאושר ‘גשר’ מיום ראשון עד יום שלשי בגין חתונה הנערכת בכפר ביום ראשון בלילה או ביום שני, או לחלופין עשיית ‘גשר’ עד לאחר השבת, לחתונה הנערכת בליל רביעי במרכז הארץ.
תלמידות הסמינר ישהו בסמינר בצפת בראש השנה. יש לקחת בחשבון עובדה זו לפני ההרשמה לשלוחה.
תלמידה המבקשת לנסוע לחצרות קודשנו לחגי תשרי תוכל לעשות זאת החל מיום שני ה’ תשרי. היא צריכה להגיע חזרה לארץ עד יום שלישי כז’ תשרי.

 תלמידת חו”ל במסלול ישראליות

תלמידות חו”ל, המבקשות ללמוד במסלול ישראליות, חייבות להיות מודעות מראש, כי חלה עליהן חובת נוכחות סדירה, לפי לוח שנה והמערכת של תלמידות ישראליות. לא נוכל להתחשב בזמני טיסות, ובזמני יציאות וחופשות של תלמידות חו”ל הלומדות במסלול חו”ל, ו/או בבקשות הורים לעזרה בשליחות וכדומה.

לידיעת תלמידות אלו, יש חובה לשהות בבית חנה בימי ראש השנה, יחד עם שאר התלמידות. הנסיעה הביתה תתאפשר רק מיום ראשון ד’ תשרי בצהריים.

מגורים

חיי המגורים, הם כור הברזל המאחד, המגבש ומפאר את מגוון האנושי הנפלא של הסמינר בצפת. היכולת להסתגל, להסתדר, ולחיות יחדיו במגורי הסמינר – הוא המפתח להצלחה בסמינר.
חובה על התלמידה לבצע את המטלות והתורנות בדירות, ומעבר לכך להקרין רוח של התנדבות.
להנהלת השלוחה יש אמון מלא בתלמידות. אין במגורים פיקוח והשגחה צמודה. אנו סומכים על התלמידות כי הן מתנהגות על פי תקנון המגורים.
תקנון המגורים כולל: שמיעת מוזיקה מתאימה וחסידית בלבד, קריאת חומרים המתאימים להוויי ואווירה חסידיים, וחזרה בערב בזמן לדירה, טיולים מחוץ למתחם – רק במקומות מתאימים, הופעה בדירות בצניעות – כמקובל. משום כך, תלמידה שיש לה צורך בהשגחה מיוחדת לא תתקבל לשלוחה.
תלמידות שאינן תושבות צפת, מתקבלות בתנאי מגורים בלבד. ההנהלה לא מאשרת תנאי מגורים פרטיים או משפחתיים.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיה של תלמידה – אם ח”ו תראה שאיננה עומדת בדרישות תקנון ביה”ס/המגורים.

 תלמידות תושבות צפת

לתושבות צפת, הגרות בבית הוריהן, יש את האפשרות לבחור ללמוד בתנאי פנימיה או באופן אקסטרני.
אין ספק, כי עוצמת חינוך החסידי, מגיע מהיות תלמידה בתנאי מגורים עם בנות חסידיות, בנות גילן ובנות כיתתן. זו חוויה מיוחדת במינה. זו גם המלצתנו.
תלמידה הבוחרת ללמוד באופן אקסטרני, חייבת לדעת מראש, ולקבל על עצמה , להיות נוכחת בכל התוכניות ערב, התוועדויות, הרצאות, ר”ה, ושבתות סמינר. הסברים לאי-השתתפות בגין מרחק מהבית וכדומה – לא יתקבלו.

שכר לימוד ומגורים

שכ”ל – סכום הבסיסי שנקבע על ידי מכללת בית רבקה בשנה”ל הנוכחי היה 14,250 ₪, על זה מתווסף ₪1000 לפעילויות חברתיות. המכללה טרם קבעה סכום הסופי לשנה”ל תשפ”ה.

תלמידות אקסטרניות מצפת, מוסיפות ₪3350, על מחיר שכ”ל הבסיסי.

מגורים – 16,800 ₪.

בוגרות בית חנה זכאיות להגיש בקשה להנחה לשכר מגורים. חשוב להדגיש כי הגזברות לא נותנת הנחה לתלמידה שאינה בוגרת תיכון בית חנה צפת.

תלמידות חו”ל, בוגרות תיכונים באה”ק, לא תהיינה זכאיות לקבל מלגה ממסע.

תלמידות חו”ל, בוגרות תיכונים בחו”ל, אינן מתוקצבות, אי-לכך, שכ”ל ומגורים זהה לתלמידות במסלול חו”ל = $22,200. הן זכאיות למלגת מסע.

לבירורים בעניין תשלום (לאחר קבלתך לסמינר), יש לפנות לגב’ אסתי מינצברג בטלפון 073-2550307 או בהודעה: 0584767703.

הליך הרישום

להלן הליך הרישום לשלוחה. קראי ופעלי בהתאם.

הרשמה כללית למכללת בית רבקה:

מילוי והגשת טפסי רישום, של המכללה, דרך אתר המכללה – עד כה’ אייר.

גם תלמידות הנרשמות לשלוחה בצפת, חייבות לעבור ראיון עם הנהלת המכללה בכפר חב”ד.

דמי הרישום ישולמו לסמינר בצפת.

הרשמה לשלוחה:

עלייך למלא ערכת הרשמה של השלוחה, באתר בית חנה. ההרשמה תיסגר ביום שישי ה’ אדר ב’ ה’תשפ”ד.

להרשמה לשלוחה, יש לפעול על פי הנחיות הבאות:

• מילוי טופס מקוון, בצירוף מסמכים הנדרשים באתר בית חנה www.beitchana.org .

• במהלך מילוי טופס רישום המקוון, תידרשי להעלות את המסמכים הבאים:

1. צילום – אישור ציון פסיכומטרי (אם נבחנת, וברשותך ציון).
2. צילום – כל ציוני הבגרות מכיתות י, יא, יב.
3. צילום – תעודות כתות י, יא, ומחצית ראשונה של כתה יב.
4. צילום ת.ז.
5. תמונת פנים אישית וצבעונית בגודל 4 ס”מ X4 ס”מ. (שימרי את התמונה, והביאי אותה לראיון).
❗ שימי לב, ללא העלאת כל המסמכים הנ”ל, לא תוכלי להזמין ראיון.

לאחר הרישום אונליין באתר, תיק הרישום שלך יעבור בדיקה כדי לוודא תקינותו והעלאת כל המסמכים הנדרשים. במידה והכל תקין תקבלי תוך שבועיים מייל להזמנת ראיון עם וועדת הקבלה בצפת וקישור לתשלום דמי הרישום (400 ₪).

ראיון עם הנהלת המכללה והשלוחה:

כל תלמידה חייבת לעבור ראיון עם הנהלת מכללת בית רבקה – כפר חב”ד.

בנוסף, מועמדת לשלוחה בצפת, חייבת להתראיין עם וועדת הקבלה של הסמינר בצפת.  בעת הראיון, תתבקש המועמדת לחזור דבר תורה בע”פ קצר (שתי דקות). הראיון יתקיים בסמינר בית חנה בצפת.

יש להביא שתי תמונת פנים (בגודל 4 ס”מ X 4 ס”מ) לראיון.

וועדת הקבלה תודיע בדוא”ל את החלטתה, אי”ה, במהלך חודש תמוז.
כל בירור בענייני רישום, יש להפנות למזכירה נטע תחי’ ברדה בטלפון 073-255-0374, או בדוא”ל neta@beitchana.org.
אם נתקלת בבעיה טכנית בהעלאת מסמכים/קביעת ראיון וכדו’ יש לפנות למדור מחשוב במייל tech@beitchana.org.

יהי רצון מהשם יתברך שנהיה כולנו מוכנים ועומדים בשורה הראשונה לקבל פני משיח, בב”א.

בברכת הצלחה,
מזכירות הסמינר.

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה