ברוך השם קבעתם בהצלחה זמן לאסיפת הורים עם המחנכת של ביתכם.

נא רשמו לעצמכם את הזמן, והקפידו על יצירת קשר במועד שנקבע.

לכל שינוי בזמן ניתן ליצור קשר עם המזכירות או ישירות עם המחנכת.


בברכת הגאולה