תודה לכם!

ברוך השם קבעתם בהצלחה זמן לאסיפת הורים עם המחנכת של ביתכם.
נא רשמו לעצמכם את הזמן, והקפידו על יצירת קשר במועד שנקבע.

לכל שינוי בזמן ניתן ליצור קשר עם המזכירות או ישירות עם המחנכת.

בברכת הגאולה

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה