תשלומי הורים בית ספר

שימו לב:
1. לאחיות ינתן 10% הנחה רק במידה והתשלום לכל האחיות מתבצע בהסדר בפעם אחד. (ניתן לשלם בתשלומים )
2. ניתן לכלול בתשלומי ההורים את הטיולים ולקבל הנחה משמעותית בתשלום על טיולים.
מי שמשלם באופן נפרד לפני כל טיול ישלם מחיר מלא על הטיול.

התלמידה מכיתה/שכבה

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה