שבת הקהל

100.00

תיאור

בשלב זה נוכל לארח רק תלמידות שהינן מאחת המוסדות הבאים: בית חנה, אור חיה, אשקלון ונתניה.