Beis Chana
Chassidishe Environment
Outstanding Chinuch
Professional Staff
Extracurricular Programming
Superior Standards

בית חנה שם דגש על הכנת התלמידות לקראת הקמת בית יהודי חסידי.
למען מטרה זו, מגויס כל הצוות החינוכי והמקצועי.

בית חנה שם דגש על הכנת התלמידות לקראת הקמת בית יהודי חסידי.

למען מטרה זו, מגויס כל הצוות החינוכי והמקצועי.

בשבילי חנה
בבית חנה פועלת תכנית ייחודית בשם “בשבילי חנה” –
התוכנית פועלת בשעות הלימודים ואחר הצהריים, מקיפה ערכים ונושאים חסידיים נרחבים ומותאמת למעגל השנה.

בנות
השלוחים
נעלה

סמינר
ארץ
הקודש

?מי אנחנו

בית-חנה הוקם בשנת תשל”ז בברכת הרבי במטרה להוות מסגרת חינוכית חב”דית לבנות.
מאז ועד היום משמש בית חנה- בית חם עם פנימיה, ללימודים ולחינוך ערכי וחסידישקייט לבנות בארץ ובעולם.

בית חנה ממוקם על הר כנען בצפת בסמיכות לקרית חב”ד. מחלונות בית הספר והפנימייה נשקף נוף גלילי קסום של הכנרת והרי הגליל.

0
תלמידות במוסד
0
תלמידות במוסד
0
תלמידות במוסד
0
תלמידות במוסד