זימון ראיון עם הנהלת הסמינר

הראיונות יתקיימו בימי ראשון, בין התאריכים כ"ט ניסן – י"ב סיוון. בין השעות 12:00-16:00.
הראיונות יתקיימו פיזית בבית חנה, בצפת עיה"ק
[

Available Appointments on 30/05/2021

יט סיון  12:000 spaces available
יט סיון  12:100 spaces available
יט סיון  12:200 spaces available
יט סיון  12:300 spaces available
יט סיון  12:400 spaces available
יט סיון  12:500 spaces available
יט סיון  13:000 spaces available
יט סיון  13:100 spaces available
יט סיון  13:200 spaces available
יט סיון  13:300 spaces available
יט סיון  13:401 space available
יט סיון  13:500 spaces available
יט סיון  14:000 spaces available
יט סיון  14:101 space available
יט סיון  14:201 space available
יט סיון  14:300 spaces available
יט סיון  14:401 space available
יט סיון  14:501 space available
יט סיון  15:001 space available
יט סיון  15:101 space available
יט סיון  15:201 space available
יט סיון  15:301 space available
יט סיון  15:401 space available
יט סיון  15:501 space available

Available Appointments on 25/04/2021

יג אייר  12:000 spaces available
יג אייר  12:100 spaces available
יג אייר  12:200 spaces available
יג אייר  12:300 spaces available
יג אייר  12:400 spaces available
יג אייר  13:000 spaces available
יג אייר  13:100 spaces available
יג אייר  13:200 spaces available
יג אייר  13:300 spaces available
יג אייר  13:400 spaces available
יג אייר  14:000 spaces available
יג אייר  14:100 spaces available
יג אייר  14:200 spaces available
יג אייר  14:300 spaces available
יג אייר  14:400 spaces available
יג אייר  15:000 spaces available
יג אייר  15:100 spaces available
יג אייר  15:200 spaces available
יג אייר  15:300 spaces available
יג אייר  15:400 spaces available
יג אייר  15:500 spaces available

Available Appointments on 02/05/2021

כ אייר  12:000 spaces available
כ אייר  12:100 spaces available
כ אייר  12:200 spaces available
כ אייר  12:300 spaces available
כ אייר  12:400 spaces available
כ אייר  13:000 spaces available
כ אייר  13:100 spaces available
כ אייר  13:200 spaces available
כ אייר  13:300 spaces available
כ אייר  13:400 spaces available
כ אייר  14:000 spaces available
כ אייר  14:100 spaces available
כ אייר  14:200 spaces available
כ אייר  14:300 spaces available
כ אייר  14:400 spaces available
כ אייר  15:000 spaces available
כ אייר  15:100 spaces available
כ אייר  15:200 spaces available
כ אייר  15:300 spaces available
כ אייר  15:400 spaces available
כ אייר  15:500 spaces available

Available Appointment on 09/05/2021

כז אייר  12:000 spaces available
כז אייר  12:100 spaces available
כז אייר  12:200 spaces available
כז אייר  12:300 spaces available
כז אייר  12:401 space available
כז אייר  13:000 spaces available
כז אייר  13:100 spaces available
כז אייר  13:200 spaces available
כז אייר  13:300 spaces available
כז אייר  13:400 spaces available
כז אייר  14:000 spaces available
כז אייר  14:100 spaces available
כז אייר  14:200 spaces available
כז אייר  14:300 spaces available
כז אייר  14:400 spaces available
כז אייר  15:000 spaces available
כז אייר  15:100 spaces available
כז אייר  15:200 spaces available
כז אייר  15:300 spaces available
כז אייר  15:400 spaces available
כז אייר  15:500 spaces available

Available Appointment on 23/05/2021

יב סיון  12:000 spaces available
יב סיון  12:100 spaces available
יב סיון  12:200 spaces available
יב סיון  12:300 spaces available
יב סיון  12:400 spaces available
יב סיון  13:000 spaces available
יב סיון  13:100 spaces available
יב סיון  13:200 spaces available
יב סיון  13:300 spaces available
יב סיון  13:400 spaces available
יב סיון  14:000 spaces available
יב סיון  14:100 spaces available
יב סיון  14:200 spaces available
יב סיון  14:300 spaces available
יב סיון  14:400 spaces available
יב סיון  15:000 spaces available
יב סיון  15:101 space available
יב סיון  15:200 spaces available
יב סיון  15:300 spaces available
יב סיון  15:400 spaces available
יב סיון  15:500 spaces available