אנא בחרי זמן לאסיפת הורים עם המחנכת של ביתך, גב’ חי’ה שפרינגער