לו"ז בימי חול

7:00 בוקר טוב!

 • המדריכה מעירה את הבנות.
 • התארגנות בוקר, סידור החדרים.
 • החדרים ננעלים בזמן הלימודים, זה הזמן לקחת בדיוק מה שצריך לביה”ס.

7:30 ארוחת בוקר

 • הכנת כריכים לבית הספר

7:55 יציאה ללימודים

7:55-13:45 לימודים

13:45 ארוחת צהרים בחדר אוכל

14:30-16:00 חוזרים לביה”ס ללימודי אחה”צ

16:00-19:00 חוגים והעשרה

 • 17:00-המדריכה מגיעה ומחלקת פירות טעימים
 • חלוקת פלאפונים
 • זה הזמן ליהנות ממגוון גדול של החוגים בפנימייה. (מצו”ב מערכת חוגים)
 • מנוחה
 • הכנת שיעורי בית
 • קניות וסידורים שונים

19:00-19:45 ארוחת ערב

 • יוצאים לחדר אוכל לארוחת ערב

20:00-22:00 חוגי ערב

 • חוג אומנות, חוג פילטיס, נגינה ועוד…
 • התוועדויות בתאריכים חסידיים
 • חגיגת ימי הולדת
 • תוכניות שונות בפנימייה
 • התארגנות לקראת שינה וליום המחרת

התאספות ערב

 • זה הזמן לשבת יחד עם כל קבוצה עם המדריכה לפעילות משפחתית מגבשת.
 • קוראים קריאת שמע ביחד
 • כיתה ט’ – 9:30
 • כיתה י’ – 10:00
 • כיתה י”א – 10:30
 • כיתה י”ב – 11:00

כיבוי אורות

 • כיתה ט’ – 10:00
 • כיתה י’- 10:30
 • כיתה י”א – 11:00
 • כיתה י”ב – 11:00 מחצית א’

11:30 מחצית ב’

לילה טוב חלומות חסידים!