תוכנית בנות השלוחים בית חנה צפת

Available Appointments on 07/12/2022

יג כסלו  12:301 space available
יג כסלו  13:001 space available
יג כסלו  13:301 space available

Available Appointments on 04/01/2023

יא טבת  12:301 space available
יא טבת  13:001 space available

Available Appointments on 11/01/2023

חי טבת  12:301 space available
חי טבת  13:001 space available
חי טבת  13:301 space available
חי טבת  14:301 space available
חי טבת  15:001 space available

Available Appointments on 25/01/2023

ג שבט  12:301 space available
ג שבט  13:001 space available
ג שבט  13:301 space available
ג שבט  14:301 space available
ג שבט  15:001 space available