הרישום באתר הושלם בהצלחה!

נחזור אליכם בדוא”ל, ונודיעכם באם ניתן לקיים ראיון בזמן שביקשתם.

לכל שאלה בעניין הרישום ניתן לפנות לרכזת רישום גנעשי הניג במייל: misradnaale@beitchana.org 

הצלחה רבה ! 

Your online registration was successful!

We will respond to you via email and let you know if your interview will take place at the time you requested.

For any questions, please write to Mrs. Gneshi Henig who is in charge of registration: misradnaale@beitchana.org

Much hatzlacha!