הרישום באתר הושלם בהצלחה!

נחזור אליכם בדוא”ל, ונודיעכם באם ניתן לקיים ראיון בזמן שביקשתם.

לכל שאלה בעניין הרישום ניתן לפנות לרכזת רישום גנעשי הניג במייל: misradnaale@beitchana.org 

הצלחה רבה! 

Your online registration was successful!

We will respond to you via email and let you know if your interview will take place at the time you requested.

For any questions, please write to Mrs. Gneshi Henig who is in charge of registration: misradnaale@beitchana.org

Much hatzlacha!

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה