הרישום באתר הושלם בהצלחה!

אישור על זימון הראיון נשלח לכם אוטמטית בדוא”ל.

לכל שאלה בעניין הרישום ניתן לפנות לרכזת רישום גנעשי הניג במייל: misradnaale@beitchana.org 

הצלחה רבה ! 

Thank you for completing your registration forms. BE”H we will contact you about how to proceed.

 If you have any further questions about registration, please contact Mrs. Gneshi Henig: misradnaale@beitchana.org