הרישום באתר הושלם בהצלחה!

אישור על זימון הראיון נשלח לכם אוטמטית בדוא”ל.

לכל שאלה בעניין הרישום ניתן לפנות לרכזת רישום גנעשי הניג במייל: misradnaale@beitchana.org 

הצלחה רבה! 

 

Thank you for completing your registration forms. BE”H we will contact you about how to proceed.

 If you have any further questions about registration, please contact Mrs. Gneshi Henig: misradnaale@beitchana.org

 

Students not from North America and don’t come for the Kinus will be asked to schedule a Zoom interview (dates not yet determined).
You will be contacted prior to schedule a day and time.
Your registration process is done for now and you’ve received a confirmation email with your registration forms (you can close this website).

Wishing you all the best.

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה