הצוות שלנו

simi-279x320

גב' סימי זלמנוב

מנהלת ביה"ס בית חנה
simi@beitchana.org

rachla-279x320

גב' רחל זילברשטרום

רכזת כיתות י"א - י"ב
rakezet11-12@beitchana.org

user2

גב' דבורה לאה זילברשטרום

רכזת כיתות ט' - י'
dvorazt@gmail.com

user2

גב' אסתר בייטש

רכזת שכבות ז-ח
rakezet7-8@beitchana.org

user2

גב' רבקי מישולובין

יועצת חינוכית ביה"ס
rivkim@beitchana.org

Dina-Wilschanski-279x320

גב' דינה ווילשנסקי

רכזת חברתית
dwz770@beitchana.org