הצוות שלנו

Rabbi-Raskin-279x320

הרב שלמה רסקין

מנכ"ל בית חנה
raskin@beitchana.org

Rabbi-Chadad-279x320

הרב אבי חדד

סמנכ"ל בית חנה
avi@beitchana.org

user2

גב' לאה פרידמן

גזברית ראשית
finance@beitchana.org