Forgot password?
רישום לסמינר-בנות ישראליות

רישום לסמינר-בנות ישראליות

מידע על הליך הרשמה לשלוחת בית רבקה – צפת
שנה"ל תש"פ 
 
למועמדות שלוחת המכללה בצפת תחיינה
 
ברכה ושלום!
 

השלוחה בצפת, הינה חלק אינטגראלי ממכללת האם – 'מכללת בית רבקה' שבכפר חב"ד.
 
המכללה קולטת בוגרות תיכוני חב"ד המעוניינות ללמוד מסלול הכשרה להוראה או הכשרה מקצועית, בתנאי מגורים ובאווירה חסידית, חווייתית, ומשפחתית.
 

להלן הליך הרישום לשלוחה. קראי ופעלי בהתאם. 

הכשרה להוראה
למסלול 'הכשרה להוראה' מתקבלות רק תלמידות המבקשות לקבוע את עתידן בשליחות חינוכית. תלמידה שאיננה מעוניינת לרכוש את מקצוע ההוראה, ואינה רואה את עתידה כמורה בישראל, לא מתאימה למסלול זה.
 

הלימודים מתקיימים בשלוחה בימים שני עד חמישי. לימודי ההתמחות –  נלמדים ביום ראשון בכפר חב"ד.
 

קיים מערך הסעות מסובסד מצפת למכללה בכפ"ח וחזור לצפת בסיום הלימודים.
 

רוב ההתמחויות בחט"ב הינן 'דו-חוגי', כלומר שתי התמחויות. התמחות אחת בכפר חב"ד (בימי ראשון), והשנייה (תושב"ע) בצפת במשך השבוע.

לימודי התמחות אנגלית ומדעים הינן התמחויות 'חד-חוגי', כלומר התמחות אחת מורחבת. הן נלמדות בשניים (או בשלשה) ימי לימודים בכפר חב"ד.
 
למבקשות ללמוד במגמת אנגלית - קיים הסדר מיוחד המאפשר לימודים בצפת יחד עם לימודי אנגלית. במידה ותלמידה מעוניינת להירשם היא חייבת לקבל על עצמה את כל התנאים שבהסדר, שיפורטו לתלמידה בעת הריאיון.
 
אין לנו אפשרות לקבל תלמידות להתמחות מדעים.

כל תלמידה חייבת לגשת למבדק התאמה למסלול/להתמחות. המבדקים נערכים ע"י מזכירות התיכונים. ההחלטה להתקבל להתמחות כלשהי - הינה בידי רכזת המגמה שבכפר חב"ד.
 

על פי הנחיות משרד החינוך והנהלת המכללה - תנאי קבלה הם:
 
מסלול א) אפשרות קבלה על סמך ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי
 
נדרש ציון משולב 540. שקלול הציון המשולב יערך לפי ההרכב הבא: 50% ציוני הבגרות; 50% ציון הפסיכומטרי.
 
מסלול ב) אפשרות קבלה על סמך תעודת בגרות איכותית
 
 • ניתן להתקבל ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי, בכפוף לתנאים הבאים:
 
למסלול גננות, למסלול לביה"ס היסודי (התמחויות תושב"ע/כוללת, תושב"ע/מתמתיקה):
 • 4-5 יח"ל אנגלית, 
 • 5 יח"ל במקצוע מוגבר,
 • ממוצע בגרות 92 ומעלה.
 
למסלול חינוך מיוחד, למסלול חט"ב התמחות תנ"ך:
 • 4-5 יח"ל אנגלית, 
 • 5 יח"ל במקצוע מוגבר,
 • ממוצע בגרות 100 ומעלה.
 
למסלול למסלול חט"ב התמחות אנגלית:
 • 5 יח"ל אנגלית, 
 • 5 יח"ל במקצוע מוגבר,
 • ממוצע בגרות 100 ומעלה.
 
למסלול חט"ב בהתמחויות מדעים ומתמטיקה:
 • 4-5 יח"ל אנגלית,
 • מספר יח"ל במתמתיקה: למדעים 4 יח"ל, למתמטיקה 5 יח"ל,
 • 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר (במקרה של אי עמידה בתנאי סף זה תידרש המועמדת לקורס הכנה מותאם לחוג),
 • ממוצע בגרות 100 ומעלה.
   
כידוע, ציוני הבגרות הסופיים מתקבלים רק לאחר החגים (ובגין כך - החישוב הסופי של ציון המשוקלל מתעכב). לכן, תלמידות שאין להן סבירות גבוהה להשגת ממוצע 95 (92 הציון הנדרש בבגרות למסלולים גיל-הרך ויסוד + 3 נקודות מקדם ביטחון), או שאין להן 100 בממוצע הבגרות או ציון משולב 540 למסלולים חינוך מיוחד וחט"ב - לא תתקבלנה לשלוחה
 

מבחן פסיכומטרי הקרוב הוא ביום יב-יג  ניסן. תאריך אחרון להרשמה למועד זה כ אדר א. מועד מבחן הבא יתקיים ביום א תמוז, וסיום מועד ההרשמה הוא ביום שלישי ט' אייר. לפרטים כנסו לאתר nite.org.il .
 
מאחר והנהלת השלוחה מעוניינת להחליט אודות קבלת התלמידות בתחילת פגרת הקיץ (וכן התלמידות המועמדות מבקשות אף הן לקבל תשובה מהירה אודות קבלתן לשלוחה),  לא נוכל להסתמך על ציון מבחן הפסיכומטרי המתקיים בחודש תמוז, ובוודאי שלא על המבחן המתקיים  בחודש אלול. במקרים אלו, תחשב התלמידה כחסרת פסיכומטרי, ותידרש לתנאי הקבלה וממוצע ציוני בגרות על פי מסלול ב הנ"ל.
  
קיימת מכסה מוגבלת של תלמידות המתקבלות בשלוחה בצפת. הקבלה תהיה על פי: רמת 'ציון המשולב', ראיון אישי, ובדיקת התאמה של התלמידה לאווירת השלוחה, ולתנאי המגורים.


לא תתקבלנה תלמידות ללימודי הוראה בסטאטוס 'תלמידה שלא מן המניין'. משום כך, אם אין לתלמידה את תנאי הקבלה להתקבל כתלמידה מן המניין, או חסרים לה יותר מאשר ציון בגרות אחד, כדאי להימנע מלקבוע מועד לראיון למסלול הוראה. אנו ממליצים לה לשקול לימודי הכשרה מקצועית במגוון מסלולים בכפר חב"ד (או לימודי הכשרה מקצועית בצפת – במידה וייפתח, כדלהלן).
 
הכשרה מקצועית


בשלב זה , כשטרם החל הליך ההרשמה, איננו יודעים אם תיפתח מגמה מקצועית בשנה"ל הבעל"ט. ואם כן - איזה מגמה מקצועית תתקיים בצפת. לפני הזמנת הריאיון יש לוודא אצל גב' נטע ברדה, מזכירת מדור הרישום, אודות פתיחת המגמה.
 

הקבלה תהיה על פי ראיון אישי, ובדיקת התאמה של התלמידה לאווירת השלוחה, התאמה למקצוע, ולתנאי מגורים.
 
בשעות הבוקר יתקיימו לימודי קודש, והם מהווים חלק אינטגראלי של תוכנית הלימודים. לא תתקבלנה תלמידות להכשרה המקצועית בלבד.  ולחלופין – לא תתקבלנה תלמידות שאינן מתאימות או אינן מעוניינות ללמוד ההכשרה מקצועית.
 
למגמה זו לא נדרש ממוצע בגרויות או ציון במבחן פסיכומטרי, אך נדרש רצון להתחזק בחסידות וביראת שמים, מוטיבציה ללמוד ולהשתתף בכל השיעורים, וכישורים למגמה.


פתיחת המגמה מותנית בהרשמת 20 תלמידות. במידה והמסלול לא ייפתח בגין היעדר מספר נרשמות, יוחזרו דמי הרישום.
 

הנהגה חסידית

תלבושת חסידית, מחשבה חסידית, והנהגה חסידית  - הן נר לרגלינו.


אנו בטוחים כי תלמידה מגיעה לסמינר, עם רצון וחשק להשתנות, להשתפר ולהתעלות, לחזק את רמת החסידיש'קייט ויראת שמים, על כן עליה לראות בסמינר את ההזדמנות לעצב את דמותה החסידית, אורח חייה, ולחזק את קשר הפנימי והאמיתי לרבי.
 
התלמידה אמורה להתייחס ברגישות יתר לכל מה שנדרש מתלמידה חסידית. הסברים והצדקות כי 'לא ידעתי', 'לא אמרו לי', מעידים על אי רגישות למצופה מתלמידה חב"דית.


מעידה, ח"ו, לו גם הקלה ביותר בהנהגה חסידית, עלולה לאלץ את ההנהלה לסיים את שהותה של התלמידה בשלוחה, ללא כל התראה נוספת.
 
תלמידה המתקבלת לשלוחה, מודעת מראש על הוראת בית דין רבני חב"ד כי כל תלמידה חייבת לשאת רק מכשיר סלולארי מסונן. בתחילת השנה תגיש כל תלמידה את המכשיר שלה למזכירות לצורך סינון ובקרה.

קיימת מערכת עניפה של פעילויות וחוויות במשך שנת הלימודים. נוכחות התלמידות בפעילויות אלו הן בבחינת 'זכות'. התלמידות תשתתפנה בכל אירוע, ולפעמים  אף תתבקשנה להיות היוזמות והמארגנות.

'שבת סמינר' -  תתקיים אחת לחודש, התוועדויות  - אחת לשבוע וביומא דפגרא חב"דיים. תוכניות הווי חסידי, שיעורי רשימות ודבר מלכות - אחת לשבוע בערב, מסיבות ראש חודש, טיולים וערבי גיבוש. אלו הן חלק אינטגראלי של חיי השלוחה.
 
פעילויות אלו מיועדות לכלל התלמידות הן אקסטרניות, והן תלמידות המגורים.
 

מגורים


חיי המגורים, הם כור הברזל המאחד, המגבש ומפאר את מגוון האנושי הנפלא של הסמינר בצפת. היכולת להסתגל, להסתדר, ולחיות יחדיו במגורי הסמינר - הוא המפתח להצלחה בסמינר.
 
חובה על התלמידה לבצע את המטלות והתורנות בדירות, ומעבר לכך להקרין רוח של התנדבות.


להנהלת השלוחה יש אמון מלא בתלמידות. אין במגורים פיקוח והשגחה צמודה. אנו סומכים על התלמידות כי הן מתנהגות על פי תקנון המגורים.
 
תקנון המגורים כולל: שמיעת מוזיקה מתאימה וחסידית בלבד, קריאת חומרים המתאימים להוויי ואווירה חסידיים, וחזרה בערב בזמן לדירה, טיולים מחוץ למתחם – רק במקומות מתאימים,  הופעה בדירות בצניעות - כמקובל. משום כך, תלמידה שיש לה צורך בהשגחה מיוחדת לא תתקבל לשלוחה.

תלמידות שאינן תושבות צפת, מתקבלות בתנאי מגורים בלבד. ההנהלה לא מאשרת תנאי מגורים פרטיים או משפחתיים.
 

לימודים 


מאחר והסמינר בצפת בנוי בעיקר על בסיס תלמידות המתגוררות במגורי הסמינר, קיימים לפעמים, הבדלים משמעותיים בין מערכת הלימודים במכללה בכפ"ח לבין המערכת בצפת.


לוח השנה בצפת - שונה. לדוגמה - ישנם ימי לימוד בצפת, שהם ימי פגרה בכפ"ח, וכן ההיפך.  ישנם, מספר קורסים נוספים הנלמדים בצפת. לפעמים קיימים אף הבדלים בדרישות חובות הקורסים ומבחני הבקיאות.


חשוב אף לשים לב, למשמעות המרחק של צפת למרכז הארץ. על הנרשמת לשלוחה בצפת לקחת בחשבון כי תצטרך לפעמים לוותר על חתונה של חברה או שכנה, בגין המרחק. לדוגמה, לא יאושר 'גשר' מיום ראשון עד יום שלשי בגין חתונה הנערכת בכפר ביום ראשון בלילה או ביום שני, או לחלופין עשיית 'גשר' עד לאחר השבת, לחתונה הנערכת בליל רביעי במרכז הארץ.

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיה של תלמידה  - אם ח"ו תראה שאיננה עומדת בדרישות תקנון ביה"ס/המגורים.
 
שכר לימודים ומגורים


שכ"ל – סכום הבסיסי שנקבע על ידי מכללת בית רבקה בשנה"ל הנוכחי היה 13,800 ₪, על זה מתווסף ₪1000 לפעילויות חברתיות. טרם נקבע סכום הסופי לשנה"ל תש"פ.
 
 
תלמידות אקסטרניות מצפת, מוסיפות ₪3350, על מחיר שכ"ל הבסיסי.
 
מגורים – 15,000 ₪ . בוגרות בית  חנה-צפת  12,500 ₪ .
 
חשוב להדגיש כי הגזברות לא נותנת הנחה לתלמידה שאינה בוגרת תיכון בית חנה.
 
הליך הרישום
 
עלייך למלאות את כל הטפסים הנדרשים מטעם המכללה, ולשגר להם כמפורט בדפי המידע של המכללה, מלבד דמי הרישום.
 
בנוסף לכך, על הנרשמת לשלוחה בצפת, לפעול על פי הנחיות הבאות:
 
 1. מילוי טופס מקוון, וצירוף מסמכים:
 
מועמדת לשלוחת צפת חייבת למלאות טופס מקוון עד ל' אדר א. למילוי הטופס לחצי כאן.
 
במהלך מילוי טופס רישום המקוון, תידרשי להעלות המסמכים הבאים:  
 1. צילום – אישור ציון פסיכומטרי (אם נבחנת, וברשותך ציון).
 2. צילום -  כל ציוני הבגרות מכיתות י, יא, יב .
 3. צילום – תעודות כתות י, יא, ומחצית ראשונה של כתה יב.
 4. צילום ת.ז.
שימי לב, ללא העלאת כל המסמכים הנ"ל, לא תוכלי למלא את גיליון המקוון!
 1. תשלום דמי הרישום:
דמי רישום בסך 400 ₪ יש לשלם  עד ל' אדר א. לתשלום לחצי כאן .
לבירורים בעניין  תשלום, יש לפנות לגב' אסתי מינצברג בטלפון 0732550307.  
 1. ראיון עם הנהלת השלוחה:
כל תלמידה חייבת לעבור ראיון עם הנהלת מכללת בית רבקה - כפר חב"ד .
בנוסף עוברת כל מועמדת ראיון עם הנהלת השלוחה בצפת.
במהלך חודש אדר, יישלח לכל הנרשמות, על פי כתובת המייל בטופס המקוון, לינק לבחירה מקוונת למועד לראיון עם הנהלת השלוחה בצפת.
לראיון יש להביא ארבע תמונות פספורט, עם שם הנרשמת רשום מאחורי התמונה.
בעת הריאיון , תתבקש המועמדת לחזור דבר תורה קצר (שתי דקות).
הנהלת השלוחה תודיע בדוא"ל את החלטתה, אי"ה, במהלך חודש תמוז.
 
כל בירור בענייני רישום, יש להפנות למזכירה נטע תחי' ברדה בטלפון 073-255-0374,                או בדוא"ל neta@beitchana.org
 
יהי רצון מהשם יתברך שנהיה כולנו מוכנים ועומדים בשורה הראשונה לקבל פני משיח, בב"א.


ברכת הצלחה,
מזכירות הסמינר

ciproxin prezzo

ciproxin 500 posologia open

 

Beit Chana Tzfat
Tel: 972-73-255-0370  |  Fax: 972-4-692-4002
E-Mail: seminar@beitchana.org
Kiryat Chabad Zefat , Israel 1324144  P.O.B:  6217

Financial Department
Tel: 972-4-682-0610  |  Fax: 972-4-692-0831
E-Mail: finance@beitchana.org

 

Built & Designed by shteeble.com